چند لحظه منتظر بمانید

قوانین آکادمی دیجیتال مارکتینگ ایلیا سیستم

 • خانه
 • قوانین آکادمی دیجیتال مارکتینگ ایلیا سیستم

قوانین آکادمی دیجیتال مارکتینگ ایلیا سیستم

 ثبت نام در کلاس های آموزشی آکادمی ایلیا سیستم به منظور قبول شرایط و قوانین آکادمی  و آگاه بودن از نحوه برگزاری کلاس ها می باشد.

لطفا قبل از ثبت نام در هر کلاس آموزشی مطالب زیر را بخوانید:

 1.  حضور به موقع  دانشجویان در دوره الزامی است.
 2. رعایت نظم و حفظ آراستگی ظاهر مطابق با شئونات اسلامی و عرف جامعه ضروری است.
 3. در وارد کردن اطلاعات شخصی به صورت کامل و درست در فرم ثبت نام دقت کافی را داشته باشید، زیرا  این اطلاعات جهت صدور مدرک پایان دوره مورد نیاز می باشد.
 4. ضبط ویدیو توسط دانشجویان در صورت هماهنگی قبلی با آموزشگاه ایرادی ندارد.
 5.  استفاده از ویدیو های آموزشی دوره به صورت اشتراکی اشکال شرعی دارد.
 6. استفاده از تلفن همراه هنگام تدریس استاد مجاز نیست.
 7. انصراف از دوره فقط تا یک روز قبل شروع دوره امکان پذیر است و آموزشگاه شهریه را با کسر 20 درصد مسترد می گرداند، و در صورت شروع کلاس ها شهریه به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود.
 8. روز و زمان برگزاری کلاس از شرایط آموزشگاه بوده و قابل به تغییر و جابه جایی نیست، و دانشجو موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشد.
 9. در صورت غیبت بیش از حد و غیر موجه در کلاس ها آموزشگاه از صدور گواهینامه پایان دوره برای دانشجو معذور است.
 10. همچنین ارائه گواهینامه به دانشجو منوط  به انجام پروژه های کلاسی و آزمون پایان دوره و تایید و قبولی مدرس می باشد.
 11. در صورت موجه بودن غیبت می توانید با هماهنگی مدیر آموزشگاه در جلسه جبرانی ثبت نام کنید.
 12. در حفظ و نگهداری تجهیزت آکادمی نظیر میزو صندلی و ... کوشا باشید.