چند لحظه منتظر بمانید

شرایط بورسیه کارآموزی

  • خانه
  • شرایط بورسیه کارآموزی

شرایط بورسیه کارآموزی

تعهدات آکادمی ایلیاسیستم:
آموزش های دیجیتال مارکتینگ بر اساس سرفصل های مشخص
معرفی حداکثر ۳ کسب و کار به دانشجویان دیجیتال مارکتینگ جهت شروع اشتغال
وظیفه دانشجوی : تعهد به شرکت فعال و مستمر در کلاس ها در طول دوره
انجام تمرین جهت تثبیت آموزش های تئوری
پرداخت هزینه دوره به صورت سه فقره چک به تاریخ های ۴ ماه ، ۵ ماه و ۶ ماه پس از شروع دوره
تذکر: تاریخ و مبلغ چک ها به نحوی تنظیم شده تا پس از اشتغال دانشجو از حقوق خود دانشجو وصول گردد در صورتی که دانشجو در هیچ یک از فرصت های شغلی معرفی شده (حداکثر۳ فزصت) از طرف آکادمی شاغل نشد، بایستی شخصا مسئولیت های مالی (پاس شدن چک ها) را عهده دار شود.